Vēsture

PII "Saulīte"

Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” dibināta 1982. gadā.  

2019.gada 25.jūlijā iestāde tika reorganizēta par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi "Salaspils 1.pirmsskola" bērnudārzs "Saulīte".

 

 

PII "JĀŅTĀRPIŅŠ"

Pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš” dibināta 2007. gadā.  

2019.gada 25.jūlijā iestāde tika reorganizēta par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi "Salaspils 1.pirmsskola" bērnudārzs "Jāņtārpiņš".

Sīkāku informāciju par PII "Jāņtārpiņš" var skatīt mājas lapā: PII "Jāņtārpiņš"