Tradīcijas

 tradicijas

Tradīcijas

 

 • Zinību diena.

 • Gadskārtu ieražu svētki: rudens svētki, Mārtiņi ar Mārtiņa tirgu, Ziemassvētki, Lieldienas.

 • Valsts svētku svinēšana: Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas dienas svinības, Baltā galdauta svētki.

 • Ģimenes svētki kopā ar bērnu vecākiem un vecvecākiem.

 • Tematiskās pēcpusdienas veltītas bērnu dzejniekiem, rakstniekiem.

 • Tematisko izstāžu rīkošana sadarbībā ar bērnu vecākiem:  bērnu un bērnu vecāku kopīgi veidota darbu izstāde par dažādām gada pasākumu tēmām, Ziemassvētku un Lieldienu kompozīcijas u.c.

 • Dažādas sporta aktivitātes: Olimpiskā diena, Ziemas sporta svētki, Pavasara sporta svētki kopā ar vecākiem, veselības dienas un jautrie brīži sportā.

 • Mācību ekskursijas.

 • Leļļu teātri un koncerti izglītības iestādē.

 • Teātra mēnesis, kur bērni ar skolotājām iestudē un rāda teātra izrādi pārējiem.

 • Darbinieku teātra izrāde bērniem.

 • Bērnu runas konkurss “Zvirbulis”.

 • Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos.

 • Viktorīnas.

 • Sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm – Salaspils 1. vidusskola, Salaspils pamatskola, Daugavas muzejs, , Salaspils novada bibliotēka, Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī utt.