Programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111, realizācijas adrese - Enerģētiķu iela 4B, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, Enerģētiķu iela 17, Salaspils, Salaspils novads LV-2121

 

  • Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, programmas kods 01011121,  realizācijas adrese - Enerģētiķu iela 17, Salaspils, Salaspils novads LV-2121

 

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811,  realizācijas adrese - Enerģētiķu iela 4B, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, Enerģētiķu iela 17, Salaspils, Salaspils novads LV-2121

 

  • Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015821,  realizācijas adrese -  Enerģētiķu iela 17, Salaspils, Salaspils novads LV-2121

 

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 01015711,  realizācijas adrese - Enerģētiķu iela 4B, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, Enerģētiķu iela 17, Salaspils, Salaspils novads LV-2121

 

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, programmas kods 01015511,  realizācijas adrese - Enerģētiķu iela 4B, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, Enerģētiķu iela 17, Salaspils, Salaspils novads LV-2121

 

  • Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, programmas kods 01015521,  realizācijas adrese -  Enerģētiķu iela 17, Salaspils, Salaspils novads LV-2121

 

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611,  realizācijas adrese - Enerģētiķu iela 4B, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, Enerģētiķu iela 17, Salaspils, Salaspils novads LV-2121

 

  • Speciālās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611,  realizācijas adrese - Enerģētiķu iela 17, Salaspils, Salaspils novads LV-2121

 

bērni 1