Nodarbības

Nodarbības.

nodarbībasNodarbības notiek atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai:

  • Valodu mācību joma (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana dzimtajā valodā, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana);

  • Dabaszinātņu mācību joma (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar dabu – matērija, visums, organismi, Zemes sistēmas);

  • Matemātikas mācību joma (sensoro spēju attīstīšana, konstruēšana, matemātisko priekšstatu veidošana, matemātika);

  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, noteikumu ievērošana);

  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (Mūzika, tēlotājdarbība, zīmēšana, gleznošana, dramatizācija, emociju un viedokļu izpaušana)

  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  (kustību attīstība);

  • Tehnoloģiju mācību joma (tēlotājdarbība, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana, veidošana, vajadzību apzināšana, risinājuma meklēšana, plānošana, īstenošana, darbības izvērtēšana).